17/365

17/365

๐Ÿง ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ๐Ÿ’ซ

To all the winning Women out there..

Itโ€™s the 17th day into 2018.

Love yourself and nuh mek nuh baddie son half love yuh and tek yuh fi ediat!

Ladies be strong. ๐Ÿ’ช๐Ÿฟ

You are totally whole alone. ๐Ÿ’•

You complete yourself. ๐Ÿ’ซ

Know your worth and never settle for something because you are โ€˜comfortableโ€™. Appreciate your time to grow, invest in yourself, treat yourself like the Queen ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฟ you are meant to be treated as, buy yourself nice things, take yourself on breakfast, lunch, dinner and drinks dates, because someoneโ€™s son is waiting to show you the love you deserve, appreciate you for you and have you as his queen ๐Ÿ‘‘ that already has her own kingdom.

2 Kingdoms are better than one ๐ŸŒน

Be patient with yourself, God has a plan๐Ÿ™๐Ÿฟ

0182AA76-62FE-48CD-AEC2-0EDF474DA9DD

#PictureOfTheDay #NotMyPhoto ย #Blessed #SelfLove #TreatYourself #SoloDates #Winning #Women #NeverSettle #LoveLife #Queen #Abs2018 #Discipline #Determination ย #LastingLove #BloggerForever #Blogger #HappyHeart #PictureBlog #Lifestyle #PhotoBlog #Success #GOD #Growing #Happiness #Greatness #Peace #Love #Success #Glow #Faith #Humble #HappyTuesday #Journey #Jamaican #HappyGirl #Lover #Blogger #Dreamer #Achiever #Grateful #Thankful #HappinessIsMyChoice #SingleLadies #Trust #365RemarkableMoments #Life #876 #778 #Patience #Canada #BritishColumbia #Fitness #Fitgirl #Lover #WholeAlone #Strength #Complete

Thanks For Reading

I appreciate you ๐Ÿ™๐Ÿฟย 

#OneLove๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ

๏ฟผ

#GratefulAF๐Ÿ’•

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s